www.grupadoradcza.com.pl

Skorzystaj
z Naszej oferty czytaj więcej

Aktualności

wrzesień
102010

Wieści z firmy

Z dniem 1 grudnia 2004 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 X 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. nr 236, poz. 2365), przystąpił do dokonywania wpisów w rejestrze instytucji szkoleniowych. Wpis ten jest niezbędnym warunkiem do uzyskania zleceń na prowadzenie szkoleń finansowanych ze środków publicznych.

GRUPA DORADCZA Wojciechowski & PARTNERZY wychodząc na przeciw oczekiwaniom i potrzebom szkoleniowym naszych nowych Klientów z sektora finansów publicznych oraz chcąc współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego wystąpiła do WUP-u w Olsztynie o dokonanie certyfikacji bazy szkoleniowej, kadry trenerskiej oraz programów szkoleniowych i  dokonanie wpisu do wyżej wymienionego rejestru.